Υπηρεσίες

To γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του ιδιώτη, μιας μικρής ή μεγαλύτερης επιχείρησης σε θέματα Λογιστικά - Φοροτεχνικά αλλά και σε θέματα Οργάνωσης Επιχειρήσεων.
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις στην λήψη των σωστών αποφάσεων για την προώθηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων και την οικονομική τους ανάπτυξη.
Η οργάνωση μας συμπληρώνεται με μια εξαιρετικά άρτια υλικοτεχνική υποδομή που περιλαμβάνει δίκτυο υπολογιστών με σύγχρονο λογισμικό και προγράμματα μηχανογράφησης που καλύπτουν όλες τις Λογιστικές και Φοροτεχνικές  ανάγκες.
Προοπτική αλλά και βασικό μέλημα μας αποτελεί το να καλύπτουμε όλο το φάσμα τόσο της φοροτεχνικής πολιτικής της επιχείρησή σας, όσο και του εν γένει οικονομικού σχεδιασμού της.

Οι λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 

Φορολογική Υποστήριξη:
 • Η τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Α , Β και Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ. (Χειρόγραφα ή Μηχανογραφικά)
 • Επίλυση φορολογικών υποθέσεων - συμβιβασμοί
 • Οργάνωση - επίβλεψη λογιστηρίου
 • Υποθέσεις Α.Ε. (Νομαρχία, ισολογισμοί κ.τ.λ.)
 • Έναρξη εργασιών (νέα επιχείρηση) - μεταβολές

Συμπλήρωση Δηλώσεων:
 • Υποβολή δηλώσεων (Taxisnet - Intrastat)
 • Προσωρινή - οριστική Φ.Μ.Υ.
 • Μισθολογικών καταστάσεων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων
 • Αποδόσεις Α.Φ.Μ.
 • Βεβαιώσεις αποδοχών
 • Υποβολή δήλωσης φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
 • Έκδοση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας
 • Υποβολή Περιοδικής Δήλωσης Φ.Π.Α μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS
 • Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων και οικοδομικών έργων

Επίσης:
 • Έντυπα Ε1 - Ε2 - Ε3 - Ε5 - Ε7 - Ε9 - Ε14
 • Συμβουλές σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν
 • Γονικές Παροχές - Κληρονομικά 

Χρήσιμες συνδέσεις